Kierowca konwojent przy transporcie zwierząt – kurs

Transport zwierząt jest zaliczany do specjalistycznych ze względu na to, że przewożone bydło, trzoda chlewna, owce czy konie stawiają szczególne wymagania. Wynikają one nie tylko z potrzeb żywego inwentarza, ale też z utrudnień, jakie powoduje on w prowadzeniu pojazdu. Ważnym aspektem tego zawodu jest kierowanie się wytycznymi zawartymi w przepisach krajowych i unijnych. Ogromną wagę w takim transporcie przykłada się do zapewnienia zwierzętom humanitarnych warunków i ograniczenia do minimum ich dyskomfortu.

Kierowca konwojent przy transporcie zwierząt powinien dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Musi też mieć właściwe nastawienie, dzięki któremu będzie skrupulatnie realizować swoje obowiązki i nie dopuści do powstania urazów lub pogorszenia stanu zdrowia przewożonych krów czy świń. W ramach przygotowania do zawodu proponujemy też szkolenie wstępne BHP wymagane do podjęcia pracy.

Kandydatom do pracy w tym zawodzie oferujemy kurs: kierowca konwojent przy transporcie zwierząt. Podczas zajęć omawiamy problematykę związaną z załadunkiem wyładunkiem i rozmieszczaniem zwierząt, zachowaniem i stresem żywego inwentarza, karmieniem i pojeniem w dłuższych trasach, normami załadunku i obowiązkowymi postojami. Zgłębiane są też problemy ujarzmiania zwierząt, planowania tras przejazdu i obowiązującej dokumentacji.