Kursy grup energetycznych

Energetyka jest szeroką i zróżnicowaną dziedziną przemysłu, która obejmuje wszystkie instalacje związane z przesyłem mediów energetycznych. Dzielą się one na trzy grupy:

  • instalacje i urządzenia elektroenergetyczne (grupa 1 – G1),
  • instalacje i urządzenia ciepłownicze (grupa2 – G2),
  • instalacje i urządzenia gazowe (grupa 3 – G3).

Podjęcie pracy w charakterze pracownika obsługi każdej z tych instalacji wymaga uzyskania odpowiednich uprawnień. Są one określane jako uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Uzyskanie prawa do pracy z siecią energetyczną, urządzeniami do produkcji i magazynowania pary czy instalacjami gazowymi wymaga zdania egzaminu przed komisją SEP, do którego przygotowują odpowiednie kursy grup energetycznych. Takie uprawnienia nadaje jej Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat jest zobowiązany do ukończenia odpowiedniego kursu.

Szkolenia na uprawnienia SEP typu G1, G2 i G3

Kursy grup energetycznych nie tylko przygotowują do egzaminu na uprawnienia SEP. Do ich prowadzenia trzeba też mieć odpowiednie zezwolenie, którym dysponuje nasz ośrodek. Stosowane przez nas metody prowadzenia zajęć gwarantują wysoką zdawalność. Dzięki uzyskanym uprawnieniom masz szansę na dobrą stałą pracę. Jako uzupełnienie oferty proponujemy też szkolenie wstępne BHP, które zapewni wszystkie niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy. Prowadzimy kursy na uprawnienia elektryczne, uprawnienia energetyczne cieplne oraz uprawnienia gazowe. Program zajęć jest dostosowany do zakresu pytań egzaminacyjnych i obejmuje wiedzę dotyczącą budowy, obsługi, wymogów bezpieczeństwa, aparatury kontrolno-pomiarowej, a także przepisów prawa energetycznego. Kursy grup energetycznych są dedykowane osobom, które ukończyły 18 lat i mają minimum wykształcenie podstawowe.