Obsługa urządzeń transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego można spotkać na każdej budowie oraz w większości zakładów produkcyjnych i magazynów. Do najpopularniejszych zaliczają się wózki widłowe, wykorzystywane do przemieszczania palet, skrzyń czy innych ładunków. Powszechnie stosowane są też suwnice, dźwigniki i wciągarki przeznaczone do podnoszenia oraz transportu ciężkich przedmiotów. Obsługa urządzeń transportu bliskiego wymaga uzyskania specjalnych uprawnień, które zapewnia kurs kwalifikacyjny. Nie jest on jednakowy dla wszystkich urządzeń objętych dozorem technicznym, dlatego odpowiednie szkolenie należy dopasować do typu sprzętu.

Oferta firmy Prekursor obejmuje różne szkolenia zawodowe, w tym kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR czy szkolenia dla kierowców-konwojentów zwierząt. Jedną z naszych propozycji jest też obsługa urządzeń transportu bliskiego. W jej zakresie zapraszamy na kursy:

  • operatora wózków widłowych,
  • operatora suwnic,
  • operatora podestów ruchomych,
  • operatora żurawi HDS.

Każde szkolenie z zakresu: obsługa urządzeń transportu bliskiego czy kursy grup energetycznych jest zakończone egzaminem, który odbywa się pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia potwierdzone certyfikatem są bezterminowe i honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.