Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

Transport obejmuje szeroki zakres ładunków, wśród których są również materiały niebezpieczne. Przewożenie ich drogami publicznymi wiąże się z dodatkowym ryzykiem, które obok typowych wypadków komunikacyjnych obejmuje też możliwość wybuchu, zapłonu, zatrucia czy skażenia środowiska. Materiały te są określane jako ADR, od europejskiej umowy sporządzonej 30 września 1957 r. w Genewie i dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego takich materiałów. Umowa ma na celu zminimalizowanie ryzyka zaistnienia wypadków oraz rozmiaru szkód, jakie mogą one powodować.

Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR wymaga spełnienia szeregu warunków technicznych. Od kierowcy wymaga się też odpowiednich predyspozycji, odpowiedzialności i umiejętności reagowania z sytuacjach zagrożenia. Niezbędne jest też przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które zapewnia szkolenie.

Kurs podstawowy i na cysterny

Kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR jest jedną z propozycji ośrodka Prekursor. Prowadzimy go w dwóch wariantach:

  • podstawowym – przeznaczonym dla osób, które chcą uzyskać ogólne uprawnienia do prowadzenia pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi,
  • specjalistycznym – przeznaczonym dla osób, które chcą realizować przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w cysternach.

Kurs uzupełniony o szkolenie wstępne BHP zapewnia kwalifikacje do pracy w firmach transportowych, które zajmują się przewozem paliw płynnych lub innych niebezpiecznych substancji chemicznych, zakwalifikowanych jako materiały ADR. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat.