Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Wypadki przy pracy są nieodłączną częścią codziennego funkcjonowania zakładu. Zdarzają się również wtedy, gdy pracownik przeszedł wszystkie niezbędne szkolenia BHP i został wyposażony w środki ochrony osobistej. Niespodziewana awaria maszyny, narzędzie, które wyślizgnęło się z dłoni czy przypadkowo rozlany olej na podłodze mogą prowadzić do potknięcia się i upadku, zranienia, złamania kości czy wstrząsu mózgu, a także poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.

Obowiązkiem właściciela firmy jest samodzielne ustalenie okoliczności wypadku lub wyznaczenie do tego osoby odpowiedzialnej oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej. Niezbędne jest też ustalenie, czy poszkodowany odbył wstępne szkolenie BHP lub odnowił je w formie szkolenia okresowego. Szczegółowo reguluje te obowiązki art. 234 Kodeksu Pracy. Dokumentacja obejmuje:

  • protokoły przesłuchania poszkodowanego i świadków zdarzenia,
  • protokół powypadkowy,
  • protokół oględzin miejsca wypadku,
  • statystyczną kartę wypadku,
  • rejestr wypadków.

Każdy z wymienionych dokumentów powinien być sporządzony w określony sposób, zgodnie z wymogami.

Zapraszamy na kurs: sporządzanie dokumentacji powypadkowej, podczas którego poznasz zagadnienia związane z klasyfikacją wypadków, ustalaniem ich okoliczności i przyczyn czy procedurami postępowania PIP. Zapoznamy Cię ze wzorami dokumentów i sposobem ich wypełniania tak, aby zostały zaakceptowane przez instytucje nadrzędne. Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą kursów grup energetycznych