Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są stałym elementem procesu zatrudniania i utrzymania pracownika na etacie w firmie. Obowiązek ich organizacji spoczywa na pracodawcy, który nie tylko musi przygotować nowego pracownika do bezpiecznego realizowania zadań na danym stanowisku. Powinien on również przestrzegać terminów obowiązkowych szkoleń okresowych i zapewniać podwładnym możliwość ich ukończenia.

Przed przystąpieniem do pracy każdy nowo zatrudniony musi przejść szkolenie wstępne BHP. Ma ono charakter ogólny i wraz z instruktażem stanowiskowym stanowi wymóg dopuszczenia do stanowiska pracy. Jego niespełnienie niesie za sobą konsekwencje finansowe dla pracodawcy – szczególnie poważne, jeśli dojdzie do wypadku przy pracy. W niektórych zwodach są też niezbędne dodatkowe uprawnienia takie jak np. obsługa urządzeń transportu bliskiego, wymaganych w przypadku suwnic, zwyżek czy wózków widłowych. Szkolenie wstępne BHP obowiązuje pracownika tylko raz w danym zakładzie pracy. Jeśli zmienia on firmę, to pomimo wieloletniego doświadczenia zawodowego, również musi przejść takie szkolenie.

Szkolenia okresowe dedykowane z zakresu BHP

Przepisy BHP oraz Kodeks pracy narzucają też obowiązek odbywania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w określonych przedziałach czasowych. Zależnie od zawodu i rodzaju wykonywanej pracy może to być 3 lub 5 lat. Odnawianie wiedzy jest niezbędne zarówno z powodu częstych zmian w przepisach czy normach, jak i w celu jej odświeżenia czy przypomnienia.

Szkolenia okresowe mają charakter ukierunkowany. Oznacza to, że tematyka poruszana podczas zajęć jest dobierana do typu i charakteru wykonywanej pracy. Przykładowo, szkolenie BHP – stanowisko administracyjno-biurowe obejmuje wiedzę związaną z obsługą urządzeń takich jak skanery, drukarki czy komputery. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych podejmuje problematykę wypadków przy maszynach, znaczenia odzieży ochronnej czy norm poziomu hałasu.

Z zakresu BHP proponujemy też kurs: sporządzanie dokumentacji powypadkowej. Do specjalistycznych zalicza się również BHP azbest – szkolenie przeznaczone dla osób, które zajmują się np. demontażem elementów z tego materiału.

Oferta szkoleń BHP firmy Prekursor obejmuje:

  • szkolenie wstępne BHP,
  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • szkolenie BHP stanowisko administracyjno-biurowe
  • BHP azbest – szkolenie specjalistyczne.