Czy trzeba mieć uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego?


W niniejszym artykule omawiamy temat: czy uprawnienia są potrzebne do obsługi wszystkich wózków widłowych? A jeśli tak, to jakie są kategorie uprawnień do obsługi wózka widłowego oraz jak zdobyć niezbędne pozwolenie.

 

Uprawnienia potrzebne do obsługi wózków widłowych

W Polsce obowiązek posiadania uprawnień dotyczy praktycznie każdego rodzaju wózka widłowego z napędem silnikowym. Zgodnie z przepisami prawa polskiego (Rozporządzeniem Ministra Gospodarki), obowiązek posiadania takich uprawnień powinien być respektowany przez operatorów wózków widłowych, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy oraz sprawną obsługę magazynów i innych miejsc, gdzie stosuje się ten rodzaj pojazdu przemysłowego.

prowadzenie wózka widłowego

 

Uprawnienia na wózki widłowe są podzielone na trzy kategorie – I, II i III.

Kategoria I dotyczy wózków jezdniowych o napędzie spalinowym, Kategoria II obejmuje wózki jezdniowe o napędzie elektrycznym lub akumulatorowym, natomiast uprawnienia z kategorii III umożliwiają obsługę wszelkiego rodzaju suwnic oraz urządzeń podobnych do wózka widłowego.

Posiadanie odpowiedniej kategorii uprawnień pozwala na lepsze zrozumienie funkcjonowania maszyny i dostosowanie się do jej specyfikacji, co wpływa na poprawienie jakości pracy oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

 

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Zdobywanie uprawnień do obsługi wózków widłowych odbywa się m.in. poprzez kursy na wózki widłowe w Rawiczu. Proces ten składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje między innymi naukę przepisów BHP, zasad eksploatacji wózków widłowych oraz związaną z nimi dokumentację. Część praktyczna skupia się na obsłudze wózka widłowego oraz wykonywaniu typowych czynności związanych z manipulowaniem ładunkami.

Po ukończeniu kursu, uczestnik przystępuje do egzaminu – zarówno teoretycznego, jak i praktycznego – przed komisją egzaminacyjną, która ocenia kompetencje i zdolności kandydata. W przypadku zdania egzaminu, uzyskuje się dokument potwierdzający uprawnienia do obsługi wózka widłowego odpowiedniej kategorii.