Oferta szkoleniowa


mężczyzna w garniturze i kaskuKURSY BHP

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjno-biurowym
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie wstępne BHP

KURSY NA PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

 • Podstawowe
 • Specjalistyczne (cysterny)

KURSY GRUP ENERGETYCZNYCH

Przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci:

 • elektroenergetycznych – Grupa 1
 • cieplnych – Grupa 2
 • gazowych – Grupa 3

OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Operator wózków
 • Operator suwnic
 • Operator podestów ruchomych
 • Operator żurawi HDS

INNE

 • Kierowca konwojent przy transporcie zwierząt
 • Certyfikacja kompetencji zawodowych
 • Szkolenie z zakresu bezpiecznego usuwania i użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej