Kursy grup energetycznych


osoba pracująca przy laptopieKorzystanie z odpowiednio ukierunkowanych kursów pozwala na uzyskanie konkretnych uprawnień. Jest to niezwykle istotne w wielu dziedzinach, jednak energetyka wydaje się jedną z ważniejszych. Uprawnienia pozwalające na bezpieczną pracę z siecią energetyczną można zdobyć po odbyciu specjalnego szkolenia.

 

Szkolenia grup energetycznych – Rawicz

Energetyka jest szeroką i zróżnicowaną dziedziną przemysłu, która obejmuje wszystkie instalacje związane z przesyłem mediów energetycznych. Dzielą się one na trzy grupy:

  • instalacje i urządzenia elektroenergetyczne (grupa 1 – G1),
  • instalacje i urządzenia ciepłownicze (grupa2 – G2),
  • instalacje i urządzenia gazowe (grupa 3 – G3).

Podjęcie pracy w charakterze pracownika obsługi każdej z tych instalacji wymaga uzyskania odpowiednich uprawnień. Są one określane jako uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Uzyskanie prawa do pracy z siecią energetyczną, urządzeniami do produkcji i magazynowania pary czy instalacjami gazowymi wymaga zdania egzaminu przed komisją SEP, do którego przygotowują odpowiednie kursy grup energetycznych, oferowane również w naszej firmie szkoleniowej w postaci szczegółowego profesjonalnego szkolenia. Takie uprawnienia nadaje jej Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat jest zobowiązany do ukończenia odpowiedniego kursu. Warto wiedzieć, że osoba ubiegająca się o wspomniane uprawnienia może zdecydować się na kurs oferowany przez dowolną firmę szkoleniową. Oznacza to, że wybór szkolenia wpłynie na zakres i jakość zdobytej wiedzy. Kluczowa jest więc decyzja odnośnie do wyboru naszej oferty w Rawiczu. Nasze szkolenia zawierają wszystko, co niezbędne do uzyskania uprawnień energetycznych różnego typu.

 

Szkolenia na uprawnienia sep typu G1, G2 I G3

Kursy grup energetycznych nie tylko przygotowują do egzaminu na uprawnienia SEP. Do ich prowadzenia trzeba też mieć odpowiednie zezwolenie, którym dysponuje nasz ośrodek. Stosowane przez nas metody prowadzenia zajęć gwarantują wysoką zdawalność. Dzięki uzyskanym uprawnieniom masz szansę na dobrą stałą pracę. Jako uzupełnienie oferty proponujemy też szkolenie wstępne BHP, które zapewni wszystkie niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy. Prowadzimy kursy na uprawnienia elektryczne, szkolenia energetyczne cieplne oraz uprawnienia gazowe. Program zajęć jest dostosowany do zakresu pytań egzaminacyjnych i obejmuje wiedzę dotyczącą budowy, obsługi, wymogów bezpieczeństwa, aparatury kontrolno-pomiarowej, a także przepisów prawa energetycznego. Kursy grup energetycznych są dedykowane osobom, które ukończyły 18 lat i mają minimum wykształcenie podstawowe.

Decydując się na skorzystanie z naszej oferty, mają Państwo pewność, że otrzymana wiedza będzie rzetelna i szczegółowa. Na naszych zajęciach podawane są informacje, które są stale aktualizowane i przekazywane w taki sposób, aby ich przyswojenie nie stanowiło dla uczestników kursu żadnego problemu.