Kurs ze sporządzania dokumentacji powypadkowej


osoba przy laptopie sporządzająca dokumentacje W przypadku wypadku w pracy obowiązek sporządzenia pełnej, profesjonalnej dokumentacji zdarzenia spoczywa na pracodawcy. Wiedza i uprawnienia umożliwiające sporządzenie rzetelnej dokumentacji zaoszczędzą nie tylko Twój czas ale i koszty, niezbędne do poniesienia w przypadku korzystania z usług fachowca.