Kursy i badania bhp – Rawicz


osoby w kaskachSzkolenie BHP wykonuje się w kilku celach, jednak najważniejszym z nich jest możliwość podjęcia pracy na określonym stanowisku. Dzięki wiedzy zawartej w materiałach tego rodzaju kursów uczestnik dowiaduje się wszystkiego, co niezbędne do pracy w bezpiecznych warunkach. Higiena i bezpieczeństwo w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych są kluczowe, dlatego tak ważne jest, by kursy i badania BHP były wykonywane przez każdego pracownika, bez wyjątku.

 

Wstępne i okresowe badania bhp

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są stałym elementem procesu zatrudniania i utrzymania pracownika na etacie w firmie. Obowiązek ich organizacji spoczywa na pracodawcy, który nie tylko musi przygotować nowego pracownika do bezpiecznego realizowania zadań na danym stanowisku. Powinien on również przestrzegać terminów obowiązkowych szkoleń okresowych oraz zapewniać podwładnym możliwość ich ukończenia w założonym terminie.

>Przed przystąpieniem do pracy każdy nowo zatrudniony musi przejść kurs BHP. Wstępne szkolenia BHP mają charakter ogólny i wraz z instruktażem stanowiskowym stanowią wymóg dopuszczenia do stanowiska pracy. Jego niespełnienie niesie za sobą konsekwencje finansowe dla pracodawcy – szczególnie poważne, jeśli dojdzie do wypadku przy pracy. W niektórych zwodach są też niezbędne dodatkowe uprawnienia między innymi takie jak obsługa urządzeń transportu bliskiego wymagane w przypadku suwnic, zwyżek czy wózków widłowych. Szkolenie wstępne BHP obowiązuje pracownika tylko raz w danym zakładzie pracy. Jeśli zmienia on firmę, to pomimo wieloletniego doświadczenia zawodowego, również musi przejść takie szkolenie.

 

Szkolenia okresowe dedykowane z zakresu BHP

Przepisy BHP oraz Kodeks pracy narzucają też obowiązek odbywania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w określonych przedziałach czasowych. Zależnie od zawodu i rodzaju wykonywanej pracy może to być 3 lub 5 lat. Odnawianie wiedzy jest niezbędne zarówno z powodu częstych zmian w przepisach czy normach, jak i w celu jej odświeżenia czy przypomnienia istotnych kwestii dotyczących przede wszystkim pracy na danym stanowisku i w określonych warunkach.

Szkolenia okresowe mają charakter ukierunkowany. Oznacza to, że tematyka poruszana podczas zajęć jest dobrana do typu i charakteru wykonywanej pracy. Przykładowo, szkolenie BHP – stanowisko administracyjno-biurowe obejmuje wiedzę związaną z obsługą urządzeń takich jak skanery, drukarki czy komputery. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych podejmuje problematykę wypadków przy maszynach, znaczenia odzieży ochronnej czy też norm dotyczących poziomu hałasu występującego podczas wykonywania zleconych zadań.

Z zakresu BHP proponujemy też kurs: sporządzanie dokumentacji powypadkowej. 
Oferta szkoleń BHP Rawicz firmy Prekursor obejmuje:

  • szkolenie wstępne BHP,
  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • szkolenie BHP stanowisko administracyjno-biurowe

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, by rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące rodzaju wybranego kursu. Chętnie przybliżymy, co dokładnie znajduje się w każdym z nich. Zapraszamy do kontaktu.