Certyfikat kompetencji zawodowej


samochód ciężarowy do przewozu zwierzątAby uzyskać uprawnienia pozwalające na wykonywanie konkretnego zawodu, należy odbyć egzamin pod nadzorem konkretnej komórki. Istotne jest więc odbycie właściwego kursu, który pozwoli otrzymać pożądane certyfikaty kompetencji zawodowej. Jest to istotne również podczas różnego rodzaju transportów, ale też przy otrzymywaniu między innymi uprawnień energetycznych, do czego można się przygotować na jednym z naszych kursów.

 

Kierowca konwojent przy transporcie zwierząt – profesjonalny kurs

Transport zwierząt jest zaliczany do specjalistycznych przede wszystkim ze względu na fakt, że przewożone bydło, trzoda chlewna, owce czy konie muszą mieć odpowiednie warunki, aby transport był zarówno bezpieczny, jak i komfortowy dla każdego uczestniczącego w nim stworzenia. Wynika to nie tylko z potrzeb żywego inwentarza, ale też z utrudnień, jakie może on spowodować podczas prowadzenia pojazdu. Konwojent przy transporcie zwierząt jest więc zajęciem, które wymaga od kierowcy zarówno samej wiedzy, jak i odpowiedniego zaangażowania w wykonywane obowiązki. Ważnym aspektem tego zawodu jest kierowanie się wytycznymi zawartymi w przepisach krajowych i unijnych. Ogromną wagę w takim transporcie przykłada się do zapewnienia zwierzętom humanitarnych warunków i ograniczenia do minimum ich dyskomfortu.

Kierowca konwojent przy transporcie zwierząt powinien dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Musi też mieć właściwe nastawienie, dzięki któremu będzie skrupulatnie realizować swoje obowiązki i nie dopuści do powstania urazów lub pogorszenia stanu zdrowia przewożonych krów czy świń. W ramach przygotowania do zawodu proponujemy też szkolenie wstępne BHP wymagane do podjęcia pracy oraz szkolenia energetyczne, które pozwalają na zdanie egzaminu na otrzymanie określonych uprawnień, również energetycznych. Wystarczy się z nami skontaktować.

Kandydatom do pracy w tym zawodzie oferujemy kurs: kierowca konwojent przy transporcie zwierząt. Podczas zajęć omawiamy problematykę związaną z załadunkiem, wyładunkiem oraz rozmieszczaniem zwierząt w pojeździe. Ponadto mówimy, jak może wyglądać ich zachowanie spowodowane oczywistym stresem. Poruszamy również kwestie dotyczące karmienia i pojenia przewożonych zwierząt oraz postojami, jakie są niezbędne dla zachowania ich komfortu na odpowiednim poziomie. Zgłębiane są też problemy ujarzmiania zwierząt, planowania tras przejazdu i obowiązującej dokumentacji.