Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych i ile czasu jest ważny?


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zawsze się opłaca. W niektórych obszarach zdobycie odpowiednich dokumentów jest koniecznością, w innych dodatkowym atutem. W przypadku branży transportowej niemożliwe jest założenie działalności bez odpowiednich uprawnień.

 

Komu potrzebny jest Certyfikat Kompetencji Zawodowej?

Przedsiębiorstwa spedycyjne i transportowe obarczone są wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest posiadanie przez osobę zarządzającą firmą - właściciela, prezesa lub członków zarządu - Certyfikatu Kompetencji Zawodowej. Dokumentu nie muszą posiadać kierowcy, ani inni pracownicy zakładu. Posiadanie certyfikatu umożliwia zarządcy zdobycie Licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie może dotyczyć przewozu osób lub rzeczy. Sam Certyfikat Kompetencji Zawodowej to test sprawdzający wiedzę z zakresu prowadzenia działalności związanej z transportem, obowiązujących przepisów i norm.

 

Jak zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowej?

certyfiakt

Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów i wydawaniem Certyfikatów Kompetencji Zawodowej prowadzi Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Egzamin składa się z części teoretycznej i zadaniowej. Będziesz musiał rozwiązać test wielokrotnego wyboru oraz wykonać dwa zadania praktyczne. Kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatu mogą prowadzić firmy szkoleniowe, które dysponują odpowiednią wiedzą i materiałami wykładowymi. Koszt takiego szkolenia wraz ze zdobyciem i wydaniem dokumentu wynosi około dwóch tysięcy złotych. Warto dobrze wybrać organizatora kursu, aby poza suchą wiedzą zdobyć cenne informacje praktyczne z branży przewozowej. Certyfikat wydawany jest bezterminowo i obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Do przystąpienia do egzaminu nie musisz posiadać wykształcenia w dziedzinie transportu.