Jak powinno wyglądać szkolenie BHP?


Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla niemal wszystkich stanowisk. Co więcej, stanowi nie tylko kolejny wymóg prawny, ale sposób na naukę bezpiecznego i efektywnego działania. Jakie tematy są poruszane w czasie takiego szkolenia? Wyjaśniamy to w naszym artykule.

 

Podstawy szkolenia BHP

Szkolenie BHP to szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny niezbędnych w czasie wykonywania codziennych obowiązków.

Co ważne, szkolenie to dzieli się na szkolenie wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest dla nowych pracowników, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę w firmie. Z kolei szkolenia okresowe BHP są dedykowane dla osób, które już od dłuższego czasu pracują na wybranym stanowisku. Wiedza wymaga jednak regularnego odświeżania – w zależności od charakteru pracy co trzy lub co pięć lat.

procedury BHP

 

Jak wygląda szkolenie BHP?

Treść poruszana w czasie okresowego szkolenia BHP nieco różni się od tematów omawianych w czasie szkolenia wstępnego.

Szkolenie wstępne BHP dedykowane jest dla osób początkujących, które mogą jeszcze nie posiadać żadnej wiedzy z zakresu bezpiecznego wykonywania obowiązków. Kurs ten ma więc charakter ogólny, jednak łączy się także z instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż stanowiskowy obejmuje m.in.:

  • przedstawienie i objaśnienie czynności wchodzący w skład obowiązków,
  • próbne wykonanie zaprezentowanych czynności,
  • pracę w obecności instruktora,
  • ocenę sposobu wykonywania powierzonego zadania.

Z kolei okresowe szkolenie BHP Rawicz to pewne przypomnienie wiadomości uzyskanych w czasie szkolenia wstępnego, a także podanie aktualnych wytycznych, które uległy zmianie w ostatnim czasie. Najważniejsze elementy to m.in. przedstawienie przepisów Kodeksu Pracy, wyjaśnienie regulaminów wewnątrzzakładowych i instruktaż z pierwszej pomocy.