Jak przebiega wstępne szkolenie bhp?


szkolenieSzkolenia BHP muszą odbywać się w każdej firmie. Jeśli pracownik nie posiada przynajmniej podstawowej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w danym miejscu, to nie może jej rozpocząć. Zgodnie z prawem istnieją dwa rodzaje takich szkoleń. Pierwsze to szkolenia BHP wstępne, a drugie okresowe. Na czym polegają te pierwsze i kiedy się je przeprowadza?

 

Co powinniśmy wiedzieć o wstępnych szkoleniach BHP?

Muszą one zostać przeprowadzone zanim dany pracownik zostanie dopuszczony do pracy. Realizuje się je, aby pracownik zyskał odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań na danym stanowisku, jednak z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa. Już na tym etapie pracownik musi zostać zapoznany z zagrożeniami, jakie występują na danym stanowisku. W ramach wstępnego szkolenia BHP odbywa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Każdy z nich odgrywa bardzo ważną rolę.

W ramach instruktażu ogólnego niezbędne jest zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z Kodeksu Pracy. Istotny będzie tu również firmowy regulamin, którego założeń muszą przestrzegać pracownicy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w określonych sytuacjach. Tę część szkolenia muszą przejść pracownicy, którzy dopiero zostali zatrudnieni, praktykanci i uczniowie szkół zawodowych, którzy przebywają w firmie w celu praktycznej nauki zawodu. Bez instruktażu pracownik nie może rozpocząć wykonywania obowiązków.

 

Instruktaż stanowiskowy

Drugą częścią wstępnego szkolenia BHP jest instruktaż stanowiskowy, który musi być zrealizowany przy stanowisku pracy, na którym dana osoba będzie wykonywać swoje obowiązki. Na tym etapie pracownik poznaje zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi, dowiaduje się jak się chronić i bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Składa się z kilku etapów, pierwszym jest rozmowa, drugim prezentacja niezbędnych czynności, potem próba ich samodzielnego wykonania i praca na własną rękę. Po takim instruktażu pracownik powinien zostać sprawdzony z posiadanych informacji.