Jak wygląda szkolenie bhp dla stanowisk administracyjno-biurowych?


biuro

Nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 1 stycznia 2019 w praktyce zniosła obowiązek realizowania szkoleń okresowych w zakresie BHP dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może ich przeprowadzać, jak się bowiem okazuje, mają one naprawdę szereg korzyści. Jak w praktyce wyglądają takie szkolenia?

 

Jaki przebieg ma szkolenie BHP?

W praktyce szkolenie składa się z dwóch części, czyli instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Podczas pierwszej przekazywane są ogólne informacje na temat przepisów BHP, zaś w trakcie drugiej konkretne zasady obowiązujące na danym stanowisku, czyli w tym przypadku administracyjno-biurowym.

Dodatkowo podczas instruktażu ogólnego mówi się o praktycznych zasadach obowiązujących w zakresie BHP, w tym tych dotyczących praw pracowników i pracodawców. Porusza się dodatkowo kwestie związane z przepisami przeciwpożarowymi i w zakresie pierwszej pomocy.

Natomiast instruktaż stanowiskowy podczas szkolenia osób wykonujących prace administracyjno-biurowe, skupia się m.in. na zagrożeniach związanych z wykonywaniem takich obowiązków. Porusza się więc kwestie dotyczące ergonomii pracy, a także stosowania się choćby do zalecanych ze względu na zdrowie oczu przerw.

 

Jaka jest forma przeprowadzania szkoleń?

W praktyce tego typu szkolenia mogą mieć kilka form. W przypadku kursów obejmujących zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, minimalny czas trwania to 15 godzin lekcyjnych. Popularne są też seminaria, które trwają krócej, bo co najmniej 5 godzin lekcyjnych. Często wykorzystywaną formą, zwłaszcza na stanowiskach administracyjno-biurowych, są szkolenia wstępne BHP przeprowadzane w formie tzw. kształcenia kierowanego. W tej sytuacji konieczne jest także duże zaangażowanie pracownika, w gromadzeniu nowej wiedzy.

Co ważne, często można liczyć również na dodatkowe materiały przekazywane po takim szkoleniu, co pozwala odświeżać wiedzę i wracać do najważniejszych kwestii poruszonych podczas zajęć.

Jak widać szkolenia BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych mogą przybierać różną formę, w zależności od szkoleniowców oraz firmy, która chce przeprowadzić u siebie takie kursy. Jeśli szukają Państwo doświadczonej firmy, która przeprowadza tego typu zajęcia, serdecznie zachęcamy do kontaktu.