Jakie uprawnienia musi posiadać operator urządzeń transportu bliskiego?


operator buldożera

Urządzenia transportu bliskiego są powszechnie wykorzystywane w branży przemysłowej oraz budowlanej. Należą do urządzeń dźwignicowych, a przykładem są samojezdne żurawie. Aby je obsługiwać, konieczne jest posiadanie uprawnień UDT, które potwierdzają znajomość obsługi tego typu sprzętu, jego warunków technicznych oraz umiejętność bezpiecznej eksploatacji.

Uprawnienia UDT może zdobyć każda osoba pełnoletnia, która cieszy się nienagannym stanem zdrowia, potwierdzonym przez lekarza medycyny pracy. Niektóre urządzenia, na przykład żurawie, do obsługi wymagają pozytywnego rezultatu badania psychotechnicznego.

Aby zdobyć uprawnienia UDT, należy przejść specjalny kurs, a przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku konieczne jest szkolenie wstępne bhpKurs operatorów ma dwie części – teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna zazwyczaj odbywa się w grupach i obejmuje zagadnienia prawne, parametry techniczne urządzeń oraz postępowanie w różnych sytuacjach. Część praktyczna ma miejsce na placu manewrowym, gdzie przyszły operator uczy się czynności niezbędnych na przyszłym stanowisku pracy. Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe, które kompleksowo przygotują kursantów do egzaminu na uprawnienia UDT.

 

Jak wygląda egzamin dla przyszłych operatorów urządzeń transportu bliskiego?

Egzamin dla operatorów ma charakter państwowy. Odbywa się w najbliższym, regionalnym oddziale UDT, gdzie należy złożyć wniosek o sprawdzenie wymaganych kwalifikacji. Koszt egzaminu i wydania certyfikatu to 152 zł. Do jego przeprowadzenia niezbędna jest sala oraz plac manewrowy z urządzeniem spełniających obowiązujące standardy i normy techniczne.

Egzamin również składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Podczas pierwszego etapu komisja zadaje kursantowi pytania uzależnione od tego, na jaki rodzaj urządzeń ubiega się kursant. Część praktyczna sprawdza, czy dana osoba umie przygotować maszynę do pracy, wykonać nią określone zadania i bezpiecznie zakończyć pracę. Na legitymację zaświadczającą o uprawnieniach UDT czeka się od 14 do 21 dni roboczych.