Kto może sporządzać dokumentację powypadkową?


wypadek samochodowy

Wypadki to właściwie nieodłączny element naszego życia. Oczywiście, na część z nich mamy wpływ i czasem wynikają nawet z naszych bezpośrednich błędów, niedociągnięć albo zaniedbań. Jednak prawda jest taka, że wiele z nich jest po prostu nieszczęśliwym zbiegiem niefortunnych zdarzeń albo dziełem przypadku. Tak też jest w pracy. Tam również wypadki się zdarzają.

Czasem mogą być wynikiem awarii maszyn albo jakiegoś innego urządzenia, a czasem komuś coś najzwyczajniej w świecie wypadnie z ręki i spowoduje wypadek. Takie rzeczy się po prostu dzieją. Niemniej, jeśli mówimy o wypadku podczas pracy, to każda taka sytuacja wymaga sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Czym jednak taka dokumentacja jest? Kto może ją sporządzać? I jakie elementy powinna zawierać? W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć właśnie na te pytania!

 

Czym jest protokół powypadkowy?

Najważniejszym elementem dokumentacji powypadkowej jest bezapelacyjnie protokół powypadkowy. Powinien być on sporządzony nie później niż 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeśli jednak ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku ulegnie przedłużeniu na skutek uzasadnionych przeszkód albo trudności, należy w treści protokołu powypadkowego podać przyczyny takiego opóźnienia.

Sam protokół powypadkowy jest bardzo ważnym dokumentem, na podstawie którego pracownik, który został poszkodowany w wypadku przy pracy lub - jeśli zajdzie taka potrzeba - jego rodzina może ubiegać się o tak zwane odszkodowanie, czyli świadczenie udzielane w takich przykrych sytuacjach. Protokół taki ma również za zadanie pomóc pracodawcy wyeliminować przyczynę wypadku i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Jednak, warto podkreślić, że protokół taki, jak i cała dokumentacja powypadkowa, nie jest sporządzana dobrowolnie. Potrzeba jej powstania jest uregulowana prawnie i jest obowiązkowym elementem, który musi pojawić się po zaistnieniu wypadku.

 

Co wchodzi w skład dokumentacji powypadkowej?

Warto już na tym etapie zaznaczyć jednak, że cała dokumentacja powypadkowa składa się z kilku elementów, a nie jedynie protokołu powypadkowego, chociaż ten, jak zaznaczyliśmy jest bardzo istotny. Jakie jednak inne dokumenty wchodzą w skład pełniej dokumentacji? Otóż są to dokumenty, które są potrzebne do ustalenia przyczyn wypadku i sprawnego przebiegu całego procesu powypadkowego. W ich skład wchodzą więc, oprócz wspomnianego już protokołu powypadkowego, także wszystkie protokoły przesłuchania poszkodowanego i świadków zdarzenia, protokół z oględzin miejsca wypadku, statystyczna karta wypadku oraz rejestr wypadków. Czasem mogą to być jeszcze inne dokumenty, które znacznie wpływają na wyjaśnienie tego, jak doszło do wypadku.

 

Kto przygotowuje dokumentację powypadkową?

Kto jednak jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji powypadkowej? Z przepisów prawnych, a dokładnie Kodeksu Pracy, jasno wynika, że do zbadania całej sprawy powoływany jest zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi pracownik służby bhp lub specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy oraz przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zespół ten zajmuje się także sporządzeniem dokumentacji powypadkowej. Jednak sam protokół powypadkowy zostaje przekazany do pracodawcy i to właśnie pracodawca, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia, musi go zatwierdzić. Dodatkowo w przypadku pojawienia się rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści wspomnianego protokołu decyduje pracodawca. Zatem tak naprawdę to obowiązkiem właściciela firmy, w której doszło do wypadku jest ustalenie jego okoliczności oraz zadbanie o sporządzenie pełniej dokumentacji powypadkowej. Oczywiście, nie musi on wykonywać tego osobiście, jednakże odpowiedzialność za wykonanie tych czynności spada zawsze na niego.