Na czym polega kurs na operatora podestów ruchomych?


operatorPodest ruchomy to urządzenie pozwalające użytkownikom dotrzeć do trudno dostępnych miejsc znajdujących się na wysokości. Z tego powodu podesty nazywa się również mianem zwyżki lub podnoszonej platformy roboczej. Możliwość dźwigania i unoszenia ciężkich przedmiotów sprawia, że urządzenie tego typu jest powszechnie wykorzystywane m.in. podczas prowadzenia prac konserwacyjnych i budowlanych. Warto pamiętać, że każda osoba obsługująca sprzęt powinna mieć ukończony kurs operatora podestów ruchomych.

 

Czego nauczysz się na kursie operatora podestów ruchomych?

Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie kandydatów do obsługi i prawidłowej eksploatacji podestów ruchomych. Wymagania pozwalające na przystąpienie do kursu to: pełnoletniość, ukończenie szkoły podstawowej, a także zaświadczenie lekarskie. Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące typów maszyn i ich budowy. Kursanci mają okazję zapoznać się z zakresem obowiązków operatora podestu ruchomego oraz podstawowymi przepisami BHP. Kurs obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną, co daje możliwość zaznajomienia się z urządzeniem i zasadami jego obsługi.

 

Jak wygląda egzamin na operatora podestów ruchomych?

Każda osoba biorąca udział w kursie na operatora zwyżki musi przystąpić do egzaminu, który potwierdza nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, pozwalających na właściwe użytkowanie urządzenia. Obsługa podestu przez osobę nieupoważnioną, bez odpowiednich kwalifikacji może ukończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Egzamin przeprowadzany przez inspektorów z UDT ma za zadanie zweryfikować wiedzę kursanta na temat: budowy sprzętu, umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, a także zasad BHP oraz obowiązujących środków bezpieczeństwa.