Na czym polega przewóz ADR i jakie trzeba mieć uprawnienia?


przewoź materiałów niebezpiecznych

Kierowanie cysternami i samochodami ciężarowymi wymaga odpowiedniego prawa jazdy. Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych? Sprawdźcie poniższy artykuł.

 

Czym są materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne to wszystkie środki, które stanowią zagrożenie dla człowieka lub środowiska. Zaliczamy do nich m.in. niektóre gazy, materiały wybuchowe i samozapalne, środki trujące, promieniotwórcze, rażące, czy przedmioty niebezpieczne.

Ich samodzielny przewóz jest zabroniony, gdyż może doprowadzić do wielu poważnych konsekwencji. 

Wszelkie warunki, jakie muszą być spełnione do bezpiecznego transportu takich materiałów, regulują międzynarodowe przepisy, czyli umowa ADR. Są tam przedstawione szczegółowe wytyczne, które określają sposób przewozu materiałów niebezpiecznych, jaki obowiązuje we wszystkich krajach europejskich.

 

Kto może przewozić materiały niebezpieczne?

Umowa ADR ściśle określa, w jaki sposób należy transportować materiały niebezpieczne. Aby mieć pewność, że na każdym etapie dochowane zostaną najwyższe środki ostrożności, wszystkie osoby związane z transportem tych substancji i towarów, powinny przejść odpowiednie kursy na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR. Na takich szkoleniach instruktorzy przedstawiają najważniejsze informacje o tego typu ładunkach, zwracają uwagę na możliwe zagrożenia oraz ukazują środki zapobiegawcze.

W naszej firmie kurs występuje w dwóch wariantach:

  • wersji podstawowej,
  • wersji specjalistycznej.

Pierwszy, bardziej ogólny, umożliwia transport pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym, natomiast drugi dotyczy przewozu ADR w cysternach.

Kierowca, który chce przewozić materiały niebezpieczne, musi ukończyć kurs, zdać egzamin oraz uzyskać specjalne zaświadczenie. Dopiero wtedy zostanie dopuszczony do pracy.

Jeśli szukacie zaufanej firmy szkoleniowej, w której możecie odbyć kurs na przewóz ADR, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi konsultantami. Chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i zaproponują najkorzystniejsze warunki współpracy.