Usuwanie azbestu – jakie trzeba mieć kwalifikacje?


azbest

Azbest to pojęcie określające pewne grupy mineralne, które składają się z włókien o stosunku długości do średnicy 100:1. Sama nazwa nie definiuje konkretnego materiału, lecz dotyczy ogółu materiałów krzemianowych, które tworzą włókna. Azbest ma negatywny wpływ na zdrowie, w związku z tym bardzo ważnym procesem jest jego usuwanie.

Azbest powoduje nowotwory oskrzeli, jajników, nerek oraz krtani, a także przyczynia się do chorób opłucnej i pylicy azbestowej. Jego szkodliwość zależy od średnicy i długości włókien. Aby usunąć azbest, firma potrzebuje specjalnych uprawnień. Związane jest to nie tylko z właściwym zapakowaniem odpadu, jego załadunkiem i transportem, ale także przekazaniem do utylizacji.

Pierwszym niezbędnym warunkiem dla firmy budowlanej, która chce zajmować się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, jest wpis do CEiDG lub KRS. Powinna także prowadzić ewidencję odpadów i sporządzać roczne sprawozdania kierowane do marszałka województwa. Dotyczą one wytwarzanych odpadów i sposobów radzenia sobie z ich gospodarowaniem.

Aby poświadczyć swoje umiejętności, wykonuje się kursy bhp azbest. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym, po którym kursant otrzymuje uprawnienia potwierdzane certyfikatem. Nasze szkolenia przeznaczone są dla pracodawców, pracowników fizycznie wykonujących prace związane z zabezpieczaniem i usuwaniem tego materiału oraz ich kierowników. Firmy demontujące wyroby zawierające azbest nie muszą uzyskiwać zezwolenia na jego zbieranie, jeśli odpady znajdują się w miejscu, gdzie wykonuje się usługę demontażu. W innych przypadkach niezbędne jest uzyskanie zezwolenia w trybie art. 43 ust. 1 u.o.

 

Dlaczego należy usuwać azbest?

Azbest znajduje się niemal wszędzie, jednak najszerzej spotykany jest w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wykorzystywało się go do pokrycia dachowego. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet w sytuacji, gdy leżą na dachu i nikt nie prowadzi przy nich żadnych prac. Spowodowane jest to wymywaniem przez deszcze spoiwa cementowego, a w konsekwencji odsłonięcie włókien azbestu. Włókna te rozczepiają się, a następnie uwalniają do środowiska.

Warto zwrócić uwagę, że włókna azbestowe nie są widoczne dla ludzkiego oka, ponieważ są czterokrotnie cieńsze niż włos. Chorobotwórcze działanie tych grup mineralnych występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Jednak między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii w postaci między innymi nowotworu może minąć nawet 40 lat.